۱۳۸۸ بهمن ۱۱, یکشنبه

محاربه

حکومتی که محکوم به زباله دان تاریخ است ، آتش زدن سطل زباله را هم محاربه محسوب می کند.

 

۱۳۸۸ بهمن ۳, شنبه

کاریکاتور

کاریکاتور

۱۳۸۸ دی ۱۴, دوشنبه

مشکل بشریت

تمام مشکل بشریت این است:
جاهلان در باطل خود راسخ و دانایان در حق خود مرددند.

۱۳۸۸ دی ۱۱, جمعه

از ماست که بر ماست

برای راهپیمایی عاشوراییان! به تمام ادارات و مدارس بخش نامه کردند که باید حضور داشته باشند.

به هر مدرسه یک اتوبوس فرستادند و دانش آموزان و کادر آموزشی و اداری را به محل راهپیمایی بردند.

بیشتر کارکنان دولت و فرهنگیان مخالف این دولت هستند اما به خاطر آینده کاریشان رفتند تا صدا و سیما تصویر خودشان را توی سر خودشان به عنوان ولایتمدار بکوبد.