۱۳۹۱ مرداد ۱۰, سه‌شنبه

وبلاگ نویسان در چنگال اطلاعات

لازم نیست که حتما اطلاعات رژیم وبلاگ نویسان مخالف را دستگیر یا مجبور به فعالیت در جهت اهداف پلید خود کند، بعد از سه سال و نیم از فجایع 88 اطلاعات اکنون منسجم تر و با ریشه تر در بین فعالان وب مخالف رژیم نفوذ کرده و با ایجاد باندهای مختلف از نیروی آنها برای اهداف خود سود میبرد و متاسفانه وبلاگ نویسان و فعالان زیادی ندانسته و با اعتماد به آیدی های جعلی در جهت منافع رژیم گام برمیدارند، گامهایی که به خیال خود به نفع جنبش مردمی است ولی تنها هدر دادن انرژی مقابله با رژیم در جهت مخالفت و تخطئه بقیه اپوزیسیون می باشد.
از همین جا از تمام فعالان و وبلاگ نویسان سبز و مخالف رژیم درخواست میکنم استقلال فکری و عملی خود را حفظ کنند و یکبار دیگر در مورد اجتماعات، اتاق های فکر و تشکل های مجازی ای که در آنها فعالیت میکنند تحقیق و در مورد ارتباط با آیدی های جعلی اطلاعاتی تجدید نظر کنند.
امید که بار دیگر شاهد درخشش ستاره های مردمی باشیم.