۱۳۹۲ آذر ۳, یکشنبه

تو این شب که کابوس رویای ماست...

خوشحالی ما از توافق هسته ای هم تامل برانگیزه نه اینکه قبل تحریم ها از اینهمه پول نفت چیزی به مردم میرسید یا همین چند سال پیش دوران احمدی نژاد با آن درآمد نفتی هنگفت چیزی جز گرانی و تحقیر و سرکوب و تورم عاید ما مردم شد، الان خوشحالیم که دولت به خیالمان حامی مردم و منتقد حکومت بخشی از پولهای بلوک شده رو داره برمیگردونه به جیب مقام عظمی و برادران قاچاقچی سپاه . به هرحال همونطور که  از قدیم گفتن حکومت به مرگ گرفت که مردم به تب راضی شدن و حکومت باز فکر مردم رو از ناکارآمدی خودش به سمت شکمشون منحرف کرد.

قربان قد ظریف!


دیگر این‌جا جای آزادی شده                                    قلب جمعی غرق در شادی شده
شهر و ده مشمول آبادی شده                                   چون مطهر گشته هر چیز کثیف
                                           ای به قربان قدت دکتر ظریف 
دیگر این‌جا کس به زندان بند نیست                        هیچ چاهی محتوایش گند نیست
بر سر زن‌ها دگر سربند نیست                                   حال، وضع مملکت گشته ردیف
                                           ای به قربان قدت دکتر ظریف
دیگر این جا کس نباشد سر به دار                                      دایَه‌کی هرگز نگرید زارِ زار
چون بشر آزاد شد، جامی بیار                                نوش! چون پیروز گشتی بر حریف
                                            ای به قربان قدت دکتر ظریف
داروی ام اس؟ سه تا هفصد(!) تومن                             نان چرا؟ یک نانوایی صد تومن
ارزش هر پوند همقَدِّ تومن                                            شد غذای کارگر استیکِ بیف
                                            ای به قربان قدت دکتر ظریف
دیگر عمراً کس نماید اختلاس                               چون که هر پولی اساساً مال ماس
گند هم گر زد، کنیمش ریس و راس                               تا شود پوشید نعلینی نظیف
                                            ای به قربان قدت دکتر ظریف
هر کسی در این میان کرد انتقاد                              خشتکش پرچم کنند این حزب باد
!زیر بارانی ز فحش و "شرم باد"                                       روی گردانند و گویند آه! پیف
                                            ای به قربان قدت دکتر ظریف
چون که هر کاری اساسش چرخش است                  جام زهر امروز نامش نرمش است
در همه حالت کسی ماله‌کش است                          چون گرامی گشته این فن شریف
                                             ای به قربان قدت دکتر ظریف
چون همه زیر سر محمود بود                                             رفتن او کعبه‌ی مقصود بود
ورنه این سیستم اساسش گود بود                                کور گردد هر که گوید ایف ایف
                                             ای به قربان قدت دکتر ظریف
شد سپاه رنگ‌ها در جنب و جوش                               سبز بودند و بنفش آمد به روش
سرگئی، ویلی و جانی شادنوش                               شد لوران با ممجوادش هم‌ردیف
                                             ای به قربان قدت دکتر ظریف
شد قمار آغاز با تاس بنفش                                       زد سَرِ آن شاهِ سبز، آس بنفش
گوشه‌ی موی کتی، یاس بنفش                              برگه‌ای در دست و فرمانش به کیف
                                             ای به قربان قدت دکتر ظریف
من ولی مشکوکِ این کار شما                                       کی شرافت بوده همیار شما؟
چون که سرها رفته بر دار شما                                       جانی و قاتل شده مرد شریف
                                             ای به قربان قدت دکتر ظریف
از فیس بوک کامبیز غفوری