۱۳۸۹ اردیبهشت ۹, پنجشنبه

پیام میرحسین موسوی به مناسبت روز کارگر و معلم

کارگران و معلمان تولید کنندگان ثروت و تولیدکنندگان علم و فضیلت و اخلاق در
کشور هستند و بدون فعالیت آنها نیل به ارزش های بنیادی در یک نظام امکان پذیر
نیست

بازارهای ملی ما پر از کالاهای خارجی شده و در حقیقت ما تمام بازار داخلی
خودمان را در رابطه با کالا ، خدمات و سرمایه به بیگانه واگذار کردیم

کارگر و معلم چه می خواهد؟آنها می خواهند کشور توسعه پیدا کند، آنها آزادی می
خواهند، آنها دنبال عدالت هستند

معلمی به گونه ای بود که باعث می شد فرد مورد اعتماد ملت قرار گیرد که اگر این
منزلت از نظر سیاسی تنزل پیدا کرده از نظر ملت تنزل پیدا نکرده است

اقدامات خلاف تدبیر، تاثیر خود را روی سفره مردم نشون میدهد.

عظمت یک کشور در دلبستگی و دلگرمی مردم نسبت به آینده خودشان است. نگاه و
امیدواری که نسبت به آینده دارند.

صرفا با اسلحه و نیروی نظامی امنیت یک کشور را نمی شود خفظ کرد.

با برگشت به قانون اساسی می توان از فساد جلوگیری کرد و با احیا حقوق مردم می
توان مشکلات را برطرف کرد.

بدون انتخابات آزاد ،غیر گزینشی، رقابتی و بدون آزادی مطبوعات و زندانی ها و
تشکل ها جلوی رویمان راه دیگری وجود ندارد و رفتن به سمت قانون اساسی به نفع
همه ملت است.

ما از مردم امضا گرفتیم و امضا دادیم که این قانون را بدون اجتهاد اجرا کنیم. اگر قسمت هایی از آن را ناکارآمد می دانیم باید آنرا اصلاح کنیم.

هیچ نظری موجود نیست: