۱۳۸۸ دی ۷, دوشنبه

ما بچه های جنگیم بجنگ تا بجنگیم

خدایا
دیگر آرزو ندارم
که در سال 61 ه.ق
در رکاب حسین باشم
به من ایمانی ده
که امروز
در رکاب اولاد حسین
بر صف یزیدیان زمان بتازم

هیچ نظری موجود نیست: