۱۳۸۹ بهمن ۲۸, پنجشنبه

ضحاک آسوده بخواب که خامنه اي بيدار است

و اينک ضحاک پير ما دوباره براي سير کردن مارهايش (سپاه و بسيج) جوانان وطن را سلاخي ميکند.
و باز هم ضحاک جديد را نوشيدني از خون جوانان ميدهند و طعامي از مغز ستارگان مردم.
ضحاک اصلي حداقل پيکر شهدا را نمي دزديد اما پير ملعون به قدري وقيح و ديوانه است که پيکر شهداي سبزمان را هم ميدزدد.

هیچ نظری موجود نیست: