۱۳۸۹ اسفند ۹, دوشنبه

فردا درفش کاویان قلعه ضحاک را فتح میکند


دجال پیر بالاخره زهر خودشو ریخت ، انتظار این کار احمقانه را یکساله میکشیم که ضحاک و کفتاران درگاهش غلط زیادی کنند و لقمه بزرگتر از دهان کثیفشان بردارند و رهبران عزیز جنبش را دستگیر کنند، امروز حیثیت جنبش محک میخورد امروز میر حسین هل من ناصر می طلبد...
به پاس همراهی رهبرانمان و در راه سبز شهیدانمان فردا تهران را بر سر کودتاچیان خراب میکنیم.

هیچ نظری موجود نیست: