۱۳۹۰ مرداد ۱۳, پنجشنبه

آب بازی جرم نیست، شادی کردن جرم است

حتما خبر دستگیری جوانان را به خاطر آب بازی یا خز بازی شنیده اید، واقعا نظام اسلامی که پر شده از خبرهای تجاوز دست جمعی و اسید پاشی و قتل چرا آب بازی را جرم می داند؟
شاید آب بازی به تنهایی جرم نباشد اما باعث شادی می شود، شادی پاشنه آشیل حکومت های فاشیست مذهبی است چون شادی رمز خردورزی است و درخشانترین نور امید برای نزدیکی دوباره دلهای مردم به یکدیگر بر علیه ظلمهای حکومت.
حکومتی که 24 ساعته خبرهای نا امید کننده و سیاه پخش میکند مطمئنا از پخش خبر آب بازی بیشتر از خبر تجاوز دست جمعی هراس دارد چون خبر شادی مردم نشان دهنده شکست حکومت و خبر تجاوز و قتل تنها بهانه ای برای سرکوب بیشتر مردم است.
هرچند این خبر خاص آب بازی به خاطر اطلاع رسانی فیس بوکی اش بیشتر حکومت را عصبانی کرده چون نشان داد حکومت هرگز نمی تواند با بستن رسانه ها و تک صدا کردن آنها راه اطلاع رسانی را کامل مسدود کند.
شاد باشید، که شادی رمز خردورزی و خردورزی رمز آزادی است.

هیچ نظری موجود نیست: