۱۳۹۰ مهر ۲, شنبه

جمهوری فاسد اسلامی

مثل جمهوری اسلامی مثل همان ساختمانی است که از بنیان کج ساخته شده  و اکنون به حدی رسیده که هر لحظه آماده فروپاشی بر سر ساکنینش است.
فساد اقتصادی، اداری، سیاسی و نظامی در این چند ساله اخیر به گونه ای رشد کرده که سردمداران رژیم بارها مجبور به بازتعریف ارزشهای قبلی انقلابی خود شده اند و سایه مافیای نظامی سپاه را در تمام مسئولیت ها و مناصب میتوان به وضوح مشاهده کرد.
سالها این حکومت با نام جمهوری اسلامی شناخته میشد اما اکنون میتوان کلمه مستتر بین جمهوری و اسلامی که سالها این دو کلمه را به هم پیوند زده بود را مشاهده کرد: جمهوری فاسد اسلامی.

هیچ نظری موجود نیست: