۱۳۸۹ مهر ۲۳, جمعه

دخمه آخرین لایه پنهان حکومت اسلامی

بنابه گزارش رسیده به"فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"وکیل زندانی خانم نسرین ستوده در اعتصاب غذا و تحت شکنجه های بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارد. گزارشها از بند مخوف 209 شکنجه گاه بازجویان وزارت اطلاعات حاکی از آن است که وکیل زندانی خانم نسرین ستوده در حالی در اعتصاب غذا بسر می برد که تحت شکنجه های بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارد. شکنجه ها به حدی شدید است که فریادهای او در نیمه های شب در تمامی بند شنیده می شود.

نسرین ستوده جرمی ندارد جز دفاع از حقوق بشر. حقوق بشری که در یک حکومت اسلامی محلی از اعراب ندارد، در یک حکومت اسلامی قوانین یک به یک تبدیل به ابزاری برای نابودی کرامت انسانها و تضییع حقوق شهروندی می شود ، پسران و دختران جوان ما را در خیابانها هتک حرمت میکنند ، بانوان ایرانی را در نبردی نا همگون خوار  میکنند ، جوانان ما را به سمت اعتیاد سوق می دهند تا نکند روزی این قشر جوان به خود آید و حقوق به حق خود را از خلیفگان خدا روی زمین طلب کند.
فقر را گسترش میدهند و گرد مرگ بر جوانان می پاشند ، بر رود خون جوانان ما رژه می روند و ستارگانمان را اسیر می کنند.
بازداشت نسرین ستوده گواهی نقض حقوق بشر و شکنجه او نشانه اوج حقارت و باطن اصلی حکومت اسلامی ای است که سالهاست در پشت نقاب جمهوری و ایرانی خود ، فرزندان ملت را در دخمه های مخفی خود سر می برد و از مغز جوانانمان مارهای ضحاک زمان را تغذیه می کند.

نسرین عزیز،
به استقامت تو درود می فرستیم
به پاکی راه تو گواهی می دهیم و نوید میدهیم که پایان شب سیه سپید است.

۲ نظر:

ناشناس گفت...

marg bar stebdad marg bar khamenei

ناشناس گفت...

KHAMENNEE and MOJTABA and AHMADI NEZHAD are WORSE than YAZID because yazid didn't heart ZIENAB ,but THEY are doing SO BADLY and WILDLY to Mrs.STODE