۱۳۹۰ خرداد ۲۷, جمعه

چرا تجاوز؟ از تجاوز در بازداشتگاه کهریزک تا حادثه خمینی شهر

از تجاوز در بازداشتگاه کهریزک تا حادثه خمینی شهر، خبرهای زیادی از تجاوز به زن و حتی مرد در کشور منتشر می شوند ولی چه ارتباطی بین این تجاوز ها است؟ و سوال مهمتر اینکه چرا تجاوز؟
مساله تجاوز و میل به انجام آن در ملا عام از جمله ناهنجاری هایی است که بنا به یکی یا مجموع موارد زیر می تواند باشد:
1- عقده و احساس حقارت زیاد در زندگی
2- نیاز به اثبات قدرت برتر و شکستن طرف مقابل
3- اعتقادات مذهبی و قدرت طلبی
4- روحیه فرصت طلب
5- قائل بودن به جنس اول و دوم

در مساله کهریزک و کلا بازداشتگاهها و زندانهای جمهوری اسلامی هر پنج مورد ذکر شده بصورت یکجا بروز کرده یعنی آدمهای خشک مذهبی و فرصت طلبی که تجاوز کردن را نشانه اقتدار مردانگی اشان می دانند برای اثبات اینکه از قشر متوسط و فرهیخته کشور و پسران تحصیلکرده و دختران جوان و زیبا قویتر هستند و به نوعی حقارت فکر و انسانیت خود را فراموش کنند دست به دامان فتواهای آخوندهایی می شوند که به یاری دین حکومتی و برای حفظ قدرت نامشروع خود تمام مخالفان خود را مفسد فی الارض و محارب می خوانند و هرگونه تجاوز و شکنجه و حتی قتل شخص و بستگانش را مستحب اعلام می کنند.
وقتی افراد دیگر مشاهده میکنند که حکومت چنین سفت و سخت از اینهمه هنجار شکنی و زیر پا گذاشتن اصول کرامت انسانی که سالها به دروغ مدعیش بوده حمایت میکند آنها هم از این فرصت به دست آمده نهایت استفاده را میکنند و در لباس مدافعان رژیم دست به حرکاتی از قبیل حادثه خمینی شهر می زنند به اطمینان و اعتماد به نفسی که به پشتوانه کارت بسیج و نیروی انتظامی و نظامی پیدا کرده اند.
آنهایی که دنبال اعمال عدالت و حتی اعدام این افراد شده اند باید بدانند که اعمال صورت گرفته نه تنها مورد مذمت حکومت نیست که رژیم خود چنین روحیه هار و غیر انسانی را برای بقای بیشتر در بین مردم گسترش میدهد.
در واقع برای نابود کردن این ناهنجاریها باید سرچشمه اصلی یعنی این حکومت دینی نابود شود تا دوباره کرامت انسانی و قوانین حقوق بشر به جای قوانین شخصی ولایت فقیه در کشور حکمفرما شوند و همه مردم با هر دین و آیین از حقوقی یکسان برخوردار شوند تا دیگر آن 5 مورد در یکجا تجمیع نشوند و دوباره شاهد چنین صحنه های ننگینی نباشیم.

هیچ نظری موجود نیست: