۱۳۹۰ خرداد ۱۱, چهارشنبه

از ماست که بر ماست

اینکه در قرن بیست و یکم یک حکومت جرات میکنه و دست به جنازه دزدی و کشتن دختر متوفی میکنه و هیچ کسی هم نیست که این اخبار را به گوش جهانیان برسونه و البته هیچ کس هم نیست که اعتراض کنه و هزینه این اعمال شنیع حکومت رو بالاتر ببره همه اش تقصیر خود ماست که فراموش کردیم که همه برای یکی و یکی برای همه رمز پیروزی جنبش های مردمی است.
بدینوسیله فوت آقای عزت الله سحابی و شهادت دخترشان هاله سحابی را به صاحت شرف و وجدان تسلیت میگم.

هیچ نظری موجود نیست: