۱۳۹۰ فروردین ۱۸, پنجشنبه

تقدیم به او که چون سرو ایستاده مرد


بذار آدما بدونن میشه بیهوده نپوسید ، میشه خورشید شد و تابید ، میشه آسمونو بوسید

هیچ نظری موجود نیست: