۱۳۹۰ فروردین ۲۳, سه‌شنبه

با دموکراسی به آزادی نمیرسیم...

بله با دموکراسی به آزادی نمیرسیم چون ما اسیر دیکتاتوری هستیم و باید ابتدا از دیکتاتوری آزاد شویم تا به دموکراسی برسیم.
باید تفکرات دیکتاتور پرور خود را نابود کنیم تفکری که قهرمان پرور است و مفعول ، خود نمی اندیشد تا دیگران به جای او تصمیم بگیرند و او تنها خود را لایق دستبوسی و پابوسی آن "دیگران" می داند ، دیگرانی که سیاست بازند و مکار و آماده سوار شدن بر گرده عوامی که پایشان را می بوسند.
چه سود که حکومت تابلوی دموکراسی داشته باشد اما قدرتش مهار و محدود و مشروط به خواست و رضایت مردم نباشد؟
چه سود که ما مردم وجود نهاد های ناظر مدنی بر اعمال حکومت و قدرت را حق خود ندانیم و تمامیت قدرت را حتی به بهترین انسانهای کره زمین بدهیم؟ که قدرت فرشتگان را هم ابلیس میکند اگر جوابگو اعمال خود نباشند.
دموکراسی و آزادی دو مفهوم جداگانه هستند که هر کدام پیش شرط و لازمه همدیگر هستند اما مهمترین پیش شرط هر دو تفکرات ماست.

هیچ نظری موجود نیست: