۱۳۹۰ اردیبهشت ۷, چهارشنبه

دلیل مبارزات بدون نتیجه مردم بر علیه حکومت - قسمت اول

مبارزه سیاسی نیاز به حداقل آگاهی نسبت به مناسبات اجتماعی و حکومتی دارد بدون این اطلاعات تمامی پیش بینی ها و راهکار های انتخابی پوچ و بیفایده هستند و یا در جهت منافع دشمن.
رژیم اسلامی بیشتر قدرت ذهنی خود بر علیه مردم را به واسطه عدم شفافیت در اخبار و اطلاعاتی است که در اکثر کشورهای آزاد حق طبیعی مردم محسوب می شوند.
حتما شما هم دیده اید که حتی رهبران مخالفان هم از شیوه تهدید به افشای حقایق سود میبرند حقایقی که در صورت اطلاع مردم ممکن است ریشه فساد اعظم کشور یعنی حکومت را در هم بپیچد و هیولای ترسناک کاغذی سپاه و باندهای مافیای طبقه حاکم را با جرقه ای به آتش بکشد.
حال با این شرایط که اخبار به صورت قطره چکانی منتشر می شود و حجم اخبار درست به اخبار سوخته و دروغ و قلب واقعیت شده توسط حکومت به صورت وحشتناکی کمتر است اصولا عموم مردم ایران قادر به تشخیص حرکت های حساب شده حکومت نیستند و به همین دلیل اغلب باید با احساس تصمیم بگیرند که تجربه 30 ساله نشان داده که در آخر این حکومت است که پیروز از این میدان ناجوانمردانه خارج می شود و مردم باز هم مقهور و مرعوب و خسته از سیاست می شوند و منتظر منجی عادل و مقتدر و صادق می مانند تا آنها را از شر این حکومت ظالم نجات دهد...
--- ادامه دارد ---

هیچ نظری موجود نیست: