۱۳۹۰ خرداد ۶, جمعه

پسرم ما کلی با خامنه ای جنگیدیم

- پسرم ما کلی با خامنه ای جنگیدیم. - خوب چیکار میکردید؟ - بدون رضایتش نفس میکشیدیم

هیچ نظری موجود نیست: