۱۳۸۹ تیر ۱۸, جمعه

آگاه سازی را از تابستان شروع کنیم

خیلی از ما اقوام دور و نزدیکی داریم که در شهرستان های دور زندگی می کنند و متاسفانه تنها راه اطلاع رسانی شان اخبار تلویزیون و احیانا روزنامه های حامی دولت است.
3 ماه تابستان بهترین فرصت برای دید و بازدید و آگاه سازی آنها است.
هر کدام از ما به جای اینکه 3 ماه در خانه بمانیم بهتر است یک اقدام عملی برای پیشبرد اهداف جنبش انجام دهیم ،
همانطور که مهندس موسوی گفت : هر شهروند یک رسانه، هر شهروند یک رهبر.

فقط به عنوان پیشنهاد سعی کنید با ارائه خبرهای واقعی و غلو نشده فقط اطلاع رسانی کنید و از هرگونه بحث و جدل مخصوصا در جمع هایی غیر فامیلی پرهیز کنید.

به امید صبح پیروزی

هیچ نظری موجود نیست: