۱۳۸۹ تیر ۳۰, چهارشنبه

به یاد فواد صادقی و سایت آینده

سال گذشته که بازار تبلیغات انتخابات گرم بود سایت آینده نیوز که به صراحت از مهندس موسوی حمایت کرده بود و با اخبار دسته اول خود از فتنه گران کودتاچی توانسته بود نام خود را به عنوان رسانه مستقل ایرانیان بر سر زبانها بیندازد.
هر چند سردبیر آن آقای فواد صادقی اصولگرا بود اما به راستی با رسانه های نون به نرخ روز خور مانند الف و تابناک که معلوم شد انتقادات جسته گریخته آنها از دولت نهم فقط سهم خواهی سیاسی است و در روزهای سیاه بعد از کودتا در صف دشمنان ملت قرار گرفتند فرق داشت.
تفاوتی از جنس صداقت ، از جنس سبز .
در ایام پس از انتصابات هم این آینده نیوز بود که اخبار واقعی را به اطلاع مردم می رساند و حقیقتا نقش رسانه روشنگر را در آن بزنگاه تاریکی بر عهده داشت.

شب قبل از 22 بهمن بود که آخرین تیتر رسانه مستقل ایرانیان خود نمایی کرد، بازداشت فواد صادقی و ادامه نیافتن فعالیت سایت آینده نیوز.
21 بهمن را باید روز نابودی استقلال رسانه های ایران نامید.

هنوز هم اطلاع دقیقی از سرنوشت فواد صادقی نیست یا من جایی نخواندم که از این بزرگ مرد رسانه یادی بکنند.

این نوشته تقدیم می شود به تمام سبز اندیشان در بند و اندیشه های آزادیخواه زندانی.

هیچ نظری موجود نیست: