۱۳۸۹ مرداد ۱, جمعه

کاپیتولاسیون جمهوری اسلامی - کاش من هم آمریکایی بودم

آغای جمهوری اسلامی غزه! تعریفت از کاپیتولاسیون چیه؟
چرا جوانان بیگناه این سرزمین باید هر روز تحقیر شوند چرا دختران ایران را به جرم لاک ناخن به خاک و خون می کشید؟
چرا به جرم موهوم سیاسی و به جرم فکر کردن ، هر چه لایق خود  و خانواده نداشته تان است به جوانان می گویید؟
چرا به زندانی ایرانی تجاوز می کنید ، شکنجه می کنید ، فحش های ناموسی می دهید؟ ناموسش را جلوی چشمانش هتک حرمت می کنید؟ چرا اسیران ایرانیتان را لخت مادر زاد می کنید؟
منظورتان از رافت اسلامی چیست؟ چرا همش شامل زندانیان خارجی می شود؟
چرا زندانیان خارجی هر روز شاد تر و چاقتر می شوند و زندانیان ایرانی هر روز بیمارتر و رنجور تر؟
چرا جاسوسان ایرانی با گل وشیرینی و کت و شلوار بدرقه می شوند و اسیران وطنی با وثیقه های میلیونی؟
چرا جاسوسان حق دیدن خانواده را دارند اما روشنفکران ایرانی ماهها در انفرادی قرنطینه می شوند؟
چرا متجاوزان خاک ایران شاد و سر زنده با هواپیمای اختصاصی بدرقه می شوند و اسیران ایرانی غریبانه به خاک سپرده می شوند؟
چرا جان ایرانی را پست تر از جان خارجی می دانید؟

هیچ نظری موجود نیست: