۱۳۸۹ مرداد ۵, سه‌شنبه

مثبت عقیدتی و منفی غیر قانونی

امروز یکبار دیگه کاریکاتوری از نیک آهنگ کوثر در بالاترین بحث های مختلفی را ایجاد کرد عده ای از این کاریکاتور جدید که مهندس موسوی متهم به دلالی اطلاعات میکرد و رای مثبت خود دفاع کرده و عده ای هم این کاریکاتور را نوعی عقده گشایی یا در تحلیل هایی میانه رو تر ناشی از عدم اطلاع نیک آهنگ از بحث منفعت ، هزینه و به نظر من ناشی از عدم آشنایی نیک اهنگ از دنیای سیاست میدانم ، همانطور که خود او نیز قبلا اذعان کرده است.
اما از روزی که در بالاترین عضو شدم همیشه یک قانون در بالاترین بوده که عامل بحث های سرکوبی زیادی ازدو طرف شده که طرف مقابل را به عدم تحمل انتقاد یا قانون شکنی متهم می کنند.
این قانون این است:
اگر مطلبی را دوست دارید، به آن رأی مثبت بدهید. اگر باور دارید مطلبی قوانین بالاترین را نقض می‌کند یا شامل دیگر گزینه‌های رأی منفی است به آن رأی منفی بدهید. در غیر این صورت، آرام و آهسته از کنار لینک رد شوید و اجازه دهید بقیه تصمیم بگیرند.
این قانون در بالاترین یعنی مثبت دادن به یک لینک یعنی تایید آن مطلب از بعد نظر شخصی یعنی مثبت دهنده آن مطلب را تایید می کند . حال تکلیف کسانی که آن مطلب را توهین ، اهانت یا هر چیزی مخالف نظر شخصیشان میدانند چیست؟
در این قانون مثبت دادن اعمال عقیده شخصی در مورد متن مطلب است اما منفی دادن فقط در صورت تخلف از قوانین مربوط به لینک گذاشتن است و به نظر من این شرایط اصلا به هم نمی خورد و تا زمانی که این قانون در بالاترین به قوت خود باقیست این حرف و حدیث منفی دادن عیر قانونی عقیدتی هم به قوت خود باقیست.
این قانون میتوانست این باشد:
اگر مطلبی قوانین بالاترین را رعایت کرده بود به ان رای مثبت دهید. اگر باور دارید مطلبی قوانین بالاترین را نقض می‌کند یا شامل دیگر گزینه‌های رأی منفی است به آن رأی منفی بدهید. در غیر این صورت، آرام و آهسته از کنار لینک رد شوید و اجازه دهید بقیه تصمیم بگیرند.

البته تفسیر دوستان موافق مطلب از منفی ها چون مخالفت با نظر آنهاست پس غیر قانونی است در صورتیکه مثلا مورد "توهین آمیز" در آپشنهای منفی بالاترین مطلقا نمی تواند در مورد لینک باشد و منظور مطلب است پس منفی توهین آمیز هر چند عقیدتی است اما غیر قانونی نیست.


هیچ نظری موجود نیست: