۱۳۸۹ آذر ۱۹, جمعه

عکسهایی از عاشورای 88۵ نظر:

ایرانی مسلمان گفت...

باور کن امسال اگر بخواهید بی حرمتی کنید به والله قسم بچه های پدرمان نیستیم اگر تک تکتان را از تیرهای برق خیابانها آویزون نکنیم!!و از جنازه هایتان تپه میسازیم...البته ما هنوز دلمون خون هست از بی حرمتی پارسال...ولی امسال همه ما با خانواده هامون میایم تا جلوی شما آشوبگران فتنه گر به ایستیم...حتی اگر جلوی چشمانمون هم خانواده هامون پر پر بشن بازهم نمیگذاریم که غلطی بکنید.

ناشناس گفت...

موافقم. لعنت بر قاتلان مردم ایران در تمام زمانها، چه قاتلان دهه۸۰ و چه قاتلان دهه ۷۰ و چه قاتلان دهه ۶۰ که از دهه سیاه ۶۰ به عنوان "عصر طلایی خمینی" نام میبرند و لعنت بر تمام آنها که این قاتلان و آدمکشان را، منجمله آدمکشان خط امامی را، به عنوان رهبران اصلاح طلب و آزادی خواه به مردم قالب میکنند تا با فریبکاری و خاکپاشی در چشمان توده های مردم، به منافع حقیر خود برسند.

آرمان سبز گفت...

نا ایرانی نا مسلمان باور کن میدانیم که مزدور ساندیس خوری بیش نیستی که برای پشگل خر دجال احمدی نژاد و خامنه ای قاتل حاضر هستی شرف و ناموست را بفروشی و مردم را بکشی.
ننگ بر تو و هم کیشانت

ناشناس گفت...

دیدیم که هیچ غلطی نتونستید بکنید
فقط همتون شناسایی شدید .
نزدیکه روزی که تو هم دستگیر بشی

ناشناس گفت...

متاٌسفم برای شما مسلمان نماهایی که به خاطر پیروی کورکورانه از حکام ظلم هم وطن های آزادی خواه خودتون رو به خاک و خون میکشید و بیشرمانه هم به این کار اعتراف میکنید.
بیدار بشید از این خواب غفلط ناایرانی های نامسلمان.