۱۳۸۹ آذر ۲۹, دوشنبه

پوزیسیون و اپوزیسیون همزمان احمدی نژاد


تحولات یکسال اخیر ایران و کنش ها و واکنش های گروههای مختلف سیاسی و اجتماعی در قبال اعمال و رفتار محمود احمدی نژاد حائز این نکته است که وی به عنوان جریانی سیال در مقابل تمام جریانات سیاسی ایران ایستاده است.
همانطور که وی با کودتای سال گذشته جبهه اصلاح طلب ایران را با کمک نیروهای اصولگرا سرکوب کرد حال با تغییر رفتار و گفتمان و ارائه اپوزیسیون مخالف گفتمان اسلامی ، گفتمانی را ارائه میدهد که اپوزیسیون خارج کشور سالهاست خواهان این تغییرات هستند.
به طور کلی احمدی نژاد از طرفی با همراهی نیروهای مدافع ولایت فقیه به تسویه نیروهای داخلی منتقد نظام و ایجاد نارضایتی از رژیم در بین مردم می پردازد و از طرفی با ارائه اپوزیسیون شبیه اپوزیسیون اصلی سعی در فاصله گرفتن از تبعات آتی ناشی از اعتراضات مردم دارد همان کاری که سال گذشته پس از کودتای انتخاباتی انجام داد و عملا رژیم را مجبور به دادن هزینه برای کودتای انتخاباتی خود کرد.
در واقع احمدی نژاد و گروه نظامی و مذهبی حامی اش سعی در براندازی رژیم فعلی و ایجاد حکومت نظامی - اسلامی جدید مورد نظر خود هستند که فارغ از هر گونه نظارت نهاد های جمهور مردم بتوانند سالها قدرت اصلی ایران را در دست بگیرند، در این صورت با توجه به تفکرات حجتیه این گروه احتمال تبدیل کردن ایران به کره شمالی دوم و برپایی نظامی تروریست و ایجاد آشوب و شورش در سطح منطقه و جهان دور از انتظار نخواهد بود.

هیچ نظری موجود نیست: