۱۳۸۹ آذر ۱۹, جمعه

عامل تبعیض و فساد - محمود احمدی نژاد

بیش از 3500 نفر از شهروندان تهرانی به خاطر آلودگی هوای ناشی از بنزین بی کیفیت ساخت پتروشیمی - طرح احمقانه محمود احمدی نژاد - فوت کردند.
در حوادث سال قبل دهها شهید و صدها مجروح و اسیر به خاطر کودتای انتخاباتی احمدی نژاد و سپاه پاسداران به مردم تحمیل شد.
به خاطر سیاست های خائنانه ا.ن حتی داروهای حیاتی خارجی هم تحریم شده است.
به خاطر خیانت های ملی احمدی نژاد، تمامیت ارزی ایران در معرض خطر است.
کشاورزی و صنعت در کما هستند.
هر روز تعداد بیشتری بر صف طولانی 33% ای بیکاران اضافه می شوند.
پول نفت سرمایه ملی مردم به زور توسط سپاه و باند حجتیه مصباح و احمدی نژاد غارت شده است.

من از احمدی نژاد شکایت دارم به خاطر خیانت های ملی ای مرتکب شده به خاطر نسل کشی، چپاول، فساد، تبعیض، نفاق ، قتل عام و ...
ایرانی ها بیایید با شکایت از این فرد خائن ، او را هر چه بیشتر رسوا کنیم.

هیچ نظری موجود نیست: