۱۳۸۹ آذر ۱۷, چهارشنبه

یکسال گذشت...

و به این سادگی یکسال گذشت...
در تک تک روزهایش در کنار مردم بودیم در کنار شما جنگیدیم، شعار دادیم، با دیدن شجاعت مردمان سرزمین پاک ایران شاد شدیم و با دیدن پیکر در خون غلتیده برادران و خواهرانمان گریستیم ، از پیروزی ها و شکست ها درس گرفتیم و به دنیا نشان دادیم که احمدی نژاد و کل این حکومت انتخاب ما نبوده و نیست و به زور سرکوب و قتل بر این کشور و مردمان نجیبش حکمرانی میکنند.
یکسال در سکوت فریاد زدیم و مظلومیت مردمان ایران زمین را به گوش جهانیان رساندیم.
به حرمت خون پاک یاران و ستارگان سبز سرزمینمان تا آخرین نفس راه سبز آزادی مردم را از چنگال کفتاران استبداد ادامه خواهیم داد.

هیچ نظری موجود نیست: