۱۳۸۹ دی ۲۵, شنبه

روابط عمومی جهنم افشا کرد: حسین شریعتمداری در حقیقت مهبل شیطان است.


روابط عمومی جهنم افشا کرد: حسین شریعتمداری در حقیقت مهبل شیطان است.

هیچ نظری موجود نیست: