۱۳۸۹ اسفند ۲۲, یکشنبه

نام: شهاب الدین واجدی - شغل: آدم فروش

ن
عجب روزگاری شده، مزدوری که کارش فیلمبرداری و عکس برداری از مردم معترض و تحویل آنها به نیروهای امنیتی جهت شناسایی است تا برادرانش در دخمه های سیاه رژیم این بلاها را بر سر فرزندان ملت بیاورند:

امید گلباز - دانشجوی محروم از تحصیل


حال از اینکه مردم او را در تظاهرات 25 بهمن که مشغول فیلمبرداری از آنها بوده نکشته اند و تنها کتک زده اند نه تنها خوشحال نیست بلکه نعره وا اسلاما سر می دهد که وا اسلاما دوربینم را مردم دزدیدند! دوربینی که از خون سهراب ها و نداها خریداری شده و کاربردی جز جاسوسی و مزدوری و آدم فروشی نداشته و ندارد.
البته این عرزشی زرنگ حالا که آب ها گل آلود شده مدعی است که دوربین چند صد هزار تومانی آدم فروشی اش چند میلیون می ارزید تا به این وسیله از تهمت دزدی ای که به هموطنانش میزند پولی در آورد.
البته این عکاس مسلمان پا را فراتر از این گذاشته و مردم را تهدید به انفجار تروریستی کرده! تهدیدی که اگر در هر کشور آزادی عنوان شود بی شک به یاد القاعده و طالبان می افتند ولی در ایران احتمالا توسط همپالکی هایش نشان لیاقت هم خواهد گرفت!
به راستی که شرافت دُر گرانی است که هر کسی را توان نگهداریش نیست.

این هم عکس این مزدور آدم فروش جهت شناسایی :
نام: شهاب الدین واجدی - شغل: آدم فروش
شهاب الدین واجدی - عکاس مسلمان - مزدور رژیم

هیچ نظری موجود نیست: