۱۳۸۹ اسفند ۲۶, پنجشنبه

آشنایی با اپوزیسیون های تقلبی دست ساز رژیم

معمولا یک نظام دیکتاتوری قائل به وجود احزاب یا گروههای اپوزیسیون و مخالف و منتقد قدرت نیست و هیچ نوع نقد قدرت و مخالفت با خود را بر نمی تابد، در چنین حکومتهایی پس از گذشت چندین سال نارضایتی و انباشت نفرت مردم باعث وقوع انقلاب های غیر قابل پیش بینی می شود و بساط دیکتاتوری برچیده می شود همانطور که در کشورهای اسلامی شاهدش هستیم، اما حکومت ایران که در زمره دیکتاتوری های قدرتمند جهان است از ابتدا این مشکل را با ایجاد اپوزیسیون های تخیلی به طرز شگفت آوری حل کرده.
به این صورت که با جمع آوری جمعی فحاش و متوهم که دچار اختلالات شدید روانی یا عقده های کودکی هستند انواع مختلف سازمانها یا گروههای اپوزیسیون را در خارج از کشور ایجاد کرده و با رانت های مخفی زمینه ایجاد تلویزیون خصوصی را برایشان فراهم آورده و به این طریق سعی در القای این امر دارد که مخالفان رژیم همگی دیوانه و متوهم هستند و هیچ بدیلی برای حکومت غیر از جمهوری اسلامی برای ایرانیان وجود ندارد.
از جمله این اپوزیسیون های تقلبی ، جمعی فحاش و متوهم هستند که با پرچم سلطنت طلبی ماموریت برهم زدن اجتماعات و نشست های گروههای مختلف مدنی و مخالف رژیم را که به همت جمعی از ایرانیان آزاده خارج از کشور برگزار می شود را بر عهده دارند و تا امروز هم به خوبی توانسته اند در ماموریت ایجاد نفاق و چند دستگی و شکستن وحدت مخالفان رژیم موفق باشند.
به طور مثال چندی پیش همزمان با حوادث مصر و لیبی جمعی از فعالین مخالف رژیم تصمیم به برگزاری تحصن و راهپیمایی در روبروی فدرال بیلدینگ لوس آنجلس جهت همراهی با جنبش مردم ایران گرفتند جاییکه مخالفان دولت دیکتاتوری لیبی هم اقدام به تظاهرات کردند ، این جمع مزدور که نام "گروه خشم" به خود داده اند هم به ماموریت ذاتی خود عمل کردند و با فحش های رکیک به فعالین سبز و مخالفان رژیم و حتی جمعی از سلطنت طلبان باعث سرافکندگی ایرانیان و عدم وحدت مخالفان رژیم ایران شدند و با پیراهن هایی با طرح رضا پهلوی خود را مضحکه مردم شرکت کننده کردند، این اقدامات در حالی صورت میگیرد که خود شخص رضا پهلوی هم با دستبند سبز همراهی خود را با مردم اعلام کرده اما این عمالان رژیم همچون پیشوا و تئوریسین های داخلی خود همچون حسین شریعتمداری نشان داده اند که از حداقل شرف و عقل بهره مندند و تنها مطیع اوامر دیکتاتوری هستند که بهشان ابلاغ می شود.
میزان بی شرفی این عده اوباش رژیم به حدی است که در روزهای اوج جنبش سبز در سال 88  و همزمان با کشتار وحشیانه مردم به دست دوستان عرزشی خود ، احمدی نژاد را قهرمان ملی خطاب میکردند و شهدای سبز مردم را فاحشه قلمداد میکردند. حال این گروه خشم کذایی در لباس مخالف رژیم و بعضا در لباس سبز مشغول تفرقه افکنی و مزدوری کثیف خود هستند که البته هر چقدر خود را آرایش کنند باز هم چنگالهای گرگ صفتی شان قابل تشخیص و ننگ همراهی با رژیم همچون نقشی ابدی بر پیشانیشان حک شده است.

هیچ نظری موجود نیست: