۱۳۹۰ فروردین ۱۰, چهارشنبه

کشته شد به جرم! کمک به خانواده زندانیان سیاسی

در مملکتی که شرف چوب حراج خورده و وجدان را به مسلخ کشیده اند کمک به خانواده های زندانیان سیاسی هم در حکم محاربه با خدای دیکتاتور ایران است و مستحق مرگ.
مرگ محسن دگمه چی ، مرگ انسانیت بود ، مرگ اخلاق و شرف.
او باید دزد می بود و همچون دیگران شرف میفروخت و مال جمع میکرد تا مستحق مرگ نباشد، اما او کشته شد تا به همه بفهماند که انسانیت و زندگی را باید در قبرستان یافت چون ما زندگان تنها شبحی از انسان هستیم.

۱ نظر:

MAZDAQ گفت...

زنده یاد محسن دگمه چی با شهادتش ابروی بازاریان را خرید.
امید است بازاریانی که فقط برای ندادن مالیات اعتصاب میکنند و بازاریان طلا فروشی که فقط برای منافع مالی اعتصاب کردید، از زندگی این بازاری مبارز شادروان محسن دگمه چی بیاموزید. اقایان بازاری، پول همانند "چرک" کف دست است می اید و می رود، لیکن شرف و ابرو وقتی رفت جمع کردنش دشوار، کوشش کنید تا شرف و ابرویی را که در دوران سکوت خود در برابر کشتار و دربند کشیدن جوانانمان از دست دادید، بازیابید. راه بازاریان "انوسی" هایی چون اولادی مسلمان و بادامچیان و ال اسحاق را نپیمایید که همانا نامتان مانند انها ننگین خواهد شد. راه محسن گرامی را رهرو شوید که نامش در تاریخ جاودانه شد و دعای خیر خانواده شهدا و زندانیان سیاسی همراهش میباشد. محسن بهشت را خرید، شما بازاریان منتظر جهنم باشید که با اتش طلاهایتان نقره داغتان خواهند کرد. بیدار شوید.
مزدک