۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۷, شنبه

احمدی نژاد بازنده بزرگ

احمدی نژاد همان روز که مردم را خس و خاشاک خواند باخت، احمدی نژاد سیاستمدار نیمه دیوانه ای است که قدرت را نه در خواست مردم که در رمل و اسطرلاب جن گیران و دعانویسان و در بنگ خالص رهبر متوهم ایران  سراغ میگیرد.
آن روز که میر حسین موسوی، احمدی نژاد را فردی دروغگو و دولتش را دولت رمالی و کف بینی خواند نشان داد که بصیرت نه به ادعاست که به دانش و آگاهی است و چه زیباست دیدن روزهای به ثمر نشستن صبر و استقامت و آگاه سازی بزرگ مردی که تن به بندگی دیکتاتور نداد و آزادگی را فریاد زد.
آری، محمود احمدی نژاد که زمانی سرمست از پیروزی پوشالی تقدیمی دیکتاتوری خامنه ای بود و در مناظره های انتخاباتی از خانواده رقیبان خود هم مایه میگذاشت و مردم را نه سرچشمه قدرت که بردگان قدرت فرض میکرد اکنون در وضعیتی است که نه راه پیش دارد نه پس.
نه 24 میلیون رای نداشته اش میتواند پشتیبانش باشد نه دیکتاتوری که قدرت خود را در خطر میبیند و نه جن گیرانی که آینده را برایش پیش بینی میکردند که اگر جن و جن گیری میتوانست کسی را نجات دهد شاه سلطان حسین خیلی پیش تر از اینها دست به دامان اجنه شده بود.
احمدی نژاد به پایان سلام کن...

۱ نظر:

خاكستر گفت...

سلام دوست عزیز
من شما را لینک کردم...
اگه مایل به تبادل لینک بودی منو هم لینک کن...