۱۳۸۸ آبان ۱۵, جمعه

استراتژی کودتاچیان

مهمترین و قدیمی ترین استراتژی کوتاچیان برای مقابله با هرگونه تهدید، خریدن وقت و قوا سازی است.
برای مقابله با این حربه باید استراتژی جنگ نا منظم را پیش بگیریم، نباید فقط منتظر مناسبت های خاص باشیم تا با گارد آماده کودتاچیان مواجه شویم بلکه باید به دنبال مناسبت سازی باشیم مثل چهلم شهدا و ... نباید فرصت فکر کردن و تجدید قوا به آنها بدهیم و با جنگ فرسایشی امکان مهره چینی را از دیکتاتور بگیریم.

هیچ نظری موجود نیست: