۱۳۸۸ آبان ۲۷, چهارشنبه

لباس شخصی ها


حکومت دنبال لباس شخصی هاست یا لباس شخصی ها دنبال حکومت؟
همیشه فکر میکردم لباس شخصی ها سگ های حکومتند ولی امروز مطمئنم حاکمان واقعی این حکومت همین لباس شخصی ها هستند.

۱ نظر:

bahar گفت...

انقلاب، آزادی ، جمهوری اسلامی،  چیبه سر این شعارها آمد . آیتالله منتظری پدر انقلاب مقدّس  اسلامی فرمودند:
مسئولین لااقل شجاعت این را داشته باشند که اعلام‏ ‏کنند این حکومت نه جمهوری است و نه اسلامی و هیچ کس هم حق‏ ‏اعتراض و اظهار نظر و انتقاد ندارد
امیدوارم تا کاملاً دیر نشده‏ ‏مسئولین امر به خود آیند و بیش از این وجهه نظام جمهوری اسلامی را در‏ ‏بین تودههای زجر کشیده و سیلیخورده ایران و در سطح جهانی خدشهدار‏ ‏نکنند و موجب سقوط خود و نظام نگردند