۱۳۸۸ آذر ۷, شنبه

رقاصی برای فیلمنامه برادر نئو بسیجی - موج لجن مالی به خانواده شهدا رسید


بانوان محترم در حین اجرای حرکات موزون و پرده برداری از فیلمنامه

بعد از لجن مال کردن سربازان رشید ایران و دفاع جانانه آنان از کشور و بعد از بدنام کردن آزادگان عزیز کشور نوبت به خانواده آزادگان و شهدا رسید تا توسط دستگاه فرهنگی! دولت بعد نهم حسابی لجن مال شوند.

ده نمکی این بسیجی دلاور که دوران جنگ معلوم نبود چیکار میکرده ، اکنون با خرج میلیاردی همان پروژه فقر و فحشا را با رنگ و لعاب جدید برای دولت اجرا می کند.

منبع: آینده

هیچ نظری موجود نیست: