۱۳۸۸ آبان ۲۲, جمعه

ششمین ماهگرد انتخابات - مرگ جمهوری

6 ماه گذشت.
6 ماه پیش در چنین روزی همه ما برای رسیدن به آرمان سبزمان و پایان دادن به عمر دروغ گویی و خیانت به منافع ملی مان به پای صندوق رای رفتیم...
چه کسی فکر میکرد رایمان را بدزدند؟

هیچ نظری موجود نیست: