۱۳۸۸ آبان ۲۷, چهارشنبه

طنز: فرهنگ نامه سبز - مترو

سید ابراهیم نبوی

مترو (Metro): یک شیئی دراز برای کوتاه کردن دست رقبا. نوعی قطار زیرزمینی که چون هم ترمز دارد، هم دنده عقب و هم تمیز است، با سیاستهای دولت سازگار نیست. قطار زیرزمینی. قطار درون شهری که قرار است درون روستایی شود. این قطار می تواند روی ریل مخصوص خود حرکت کند، اما ظاهرا رئیس دولت از این موضوع خوشش نمی آید. فواید مترو: " کم شدن ترافیک، کم شدن آلودگی هوا، کم شدن قدرت رئیس جمهور"، وسیله رفت و آمد شهری که از وقتی شهر ایجاد شد، احداث آن آغاز شد و وقتی کره زمین منهدم شود، کارش به نتیجه می رسد. یک چیز زیرزمینی که پسر دشمنان در حال سوء استفاده از آن است. یک وسیله نقلیه که تمامش زیرزمین است، و آدمی که نصفش زیر زمین است می خواهد آن را از دست کسی که پاهایش در هواست، دربیاورد، تا از چاله در نیفتاده برود توی چاه. کاربرد در جمله: " دولت مترو را از شهرداری گرفت." کاربرد دوم در جمله: " رئیس جمهور گفت، مترو را می گیرم، رئیس اش را هم عوض می کنم، دیکتاتور هم نیستم." کاربرد سوم در جمله: " با دادن مترو به دولت مخالفت شد."


کاربرد های غلط مترو: " سر مترو بگیر"( کاربرد قدیمی)، " کوتوله سر مترو گرفت تا قدش دراز تر به نظر بیاد."( کاربرد در زمان حال به هم زنی ساده)، " قالیباف مترو گرفت و کارش رو اندازه کرد"( کاربرد ترکیبی صنایع دستی و حمل و نقل)، " یه مترو با شصت سانت آدم کافی نیست"( کاربرد زمان حال پیشنهادی به نفع خودته بدبخت!)، " اول تونل بکن بعد سر مترو بگیر"( کاربرد در مدیریت جهانی)

تفاوت های مترو با رئیس جمهور
مترو خیلی دراز است، ولی او خیلی کوتاه است.
مترو تمامش زیر زمین است، ولی او نصفش زیر زمین است.
مترو به جلو حرکت می کند، ولی او به عقب حرکت می کند.
مترو مردم را سوار می کند، ولی او سوار مردم می شود.
مترو طبق زمان بندی می رود، ولی او سرزده می رود.
مترو مردم را به مقصد می رساند، ولی او دائما دور می زند.

شباهت های وسایل نقلیه با سیاستمداران
قطار بین شهری، خاتمی: یواش یواش می رود، مردم مطالعه می کنند، همه دیرشان می شود.
قطار تندرو، گنجی: تا بخواهی مقصدت را بگویی، رسیده به نیویورک.
تراموا، کروبی: در هر حالی از هر خیابانی رد می شود.
آژانس، موسوی: اگر بیاید بسرعت به مقصد می رسد، ولی تا به خیابان بیاید طول می کشد.
پیک موتوری، احمدی نژاد: بسرعت همه جا می رود، دود می کند، ایمنی ندارد.
مترو، قالیباف: سرعتش خوب است، سرش دعواست.
زیر دریایی، هاشمی: سرش بیرون آب است، ولی هرچه صبر می کنی بیرون نمی آید.
کشتی، رهبری: صد تا سوراخ دارد ولی هنوز غرق نشده است.

هیچ نظری موجود نیست: