۱۳۸۹ شهریور ۱۰, چهارشنبه

به امید پیروزی: سر اومد زمستون - شکفته بهارون + دانلود

سراومد زمستون، شکفته بهارون

گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون

کوهها لاله زارن، لاله‌ها بیدارن

تو کوهها دارن گل گل گل آفتابو میکارن

توی کوهستون، دلش بیداره

تفنگ و گل و گندم داره میاره

توی سینه‌اش جان جان جان

یه جنگل ستاره داره، جان جان، یه جنگل ستاره داره

سراومد زمستون، شکفته بهارون

گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون

لبش خنده نور

دلش شعله شور

صداش چشمه و یادش آهوی جنگل دور

توی کوهستون، دلش بیداره

تفنگ و گل و گندم داره میاره

توی سینه‌اش جان جان جان

یه جنگل ستاره داره، جان جان، یه جنگل ستاره دارههیچ نظری موجود نیست: