۱۳۸۹ شهریور ۱۴, یکشنبه

از خس و خاشاک به سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ

از: خس و خاشاک
به : سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ

احتراما، بدینوسیله به آن سپاه محترم معروض میدارد خودتی!
مراتب جهت استحضار به حضور ارسال میگردد.

و لعن الله علی القوم الظالمین

هیچ نظری موجود نیست: