۱۳۸۹ شهریور ۲۱, یکشنبه

کوروش بزرگ هرگونه ارتباط با بسیجیها و فلسطینیها را رد کرد

از: کوروش بزرگ پدر ایران زمین
به: دیکتاتور کوتوله

ای مگس عرصه سیمرغ نه جولنگه توست - عرض خود میبری و زحمت ما میداری

ای محمود سبورچیان،
تو اگر در زمان ما بودی دلقک دربارمان هم نمیکردیم چه برسد که بخواهیم تو رییس کشورمان شوی.
ای دروغگو،
ما دعا کرده بودیم که ایران از شر دروغ، خشکسالی و جنگ در امان باشد اما وقتی توی شیطان آمدی هر سه بلا بر سر ایران آمد.
ای دیکتاتور کوتوله،
بر گردن مجسمه ما چفیه انداختی؟ پرسیدیم عرض کردند نماد فلسطین است . ای احمق چطور جرات میکنی بر گردن پادشاه ایران زمین که همه پادشاهان در برابرش تعظیم می کردند نماد سرزمین دیگری را بیاندازی؟
ما یکبار ساکنان اورشلیم را از بردگی پادشاه بابل نجات دادیم چه نانجیبند آنان که صحبت از نابودی ایران زمین می کنند و چه خائنی هستید شما ها که اجنبی را بر ایرانی برتر قرار دادید.
آن منشور را دادیم نوشتند که امثال تو و آن ضحاک بدانید ارزش ایرانیان بالاتر از یک مشت عجوج مجوج تازی پرستند.
ای دژخیم،
حال که فرزندانم بیدار شده اند، به زودی لکه های ننگ ایران زمین را به سزای اعمال شیطانی خود خواهند رساند.

۲ نظر:

فلش گوردون گفت...

مطلبتان عالی بود، ولی تیترتان افتضاح.

ناشناس گفت...

اون داریوش کبیر بود که از آرزو کرد این سرزمین از دروغ, خشکسالی و دشمن در امان باشه، نه کورش