۱۳۸۹ شهریور ۱۱, پنجشنبه

لا لا لا لا گل زیتون

لا لا لا لا گل زیتون
بابات رفته توی زندون

توی زندون نمیدونی
چه ها کردن با زندونی

لا لا لا لا گل زیبای مادر
بابات تو آسمونهاست جان مادر

بابات مرد بود، مردونه ایستاد
برای حق مردم جونشو داد

------------------
چه ناسپاسیم ما اگر خانواده زندانیان سیاسی و شهدای سبز را به حال خود بگذاریم.
این خانواده های عزیز، سرپرست خودشونو از دست دادن به یاریشان بشتابیم.

هیچ نظری موجود نیست: