۱۳۸۹ شهریور ۱۶, سه‌شنبه

مشخصات یک دولت خائن


یک دولت خائن که هدفی جز نابودی کشور نداشته باشد چطور می تواند باشد؟
- قدرت را با تقلب و کودتا بدست گرفته باشد.
- به جهت از بین بردن وحدت مردم بینشان تفرقه ایجاد کند.
- جهت رادیکال کردن فعالیت های قومی و مذهبی ، به شدت آنها را سرکوب کند.
- شعار های عوام فریب سردهد و در عمل هیچ کاری نکند.
- با نفوذ در ارگانهای حکومت همه را مطیع خود سازد.
- مخالفانش را زندانی، شکنجه و به قتل برساند.
- سازمانهای نظارتی را نابود کند.
- با سیاست خارجی تهاجمی کشور را در معرض خطر خارجی قرار دهد.
- به علت عدم مشروعیت بین مردم مجبور به دادن باج به ابرقدرتها شود.
- با واردات بی رویه اقتصاد کشور و واحد های تولیدی و کشاورزی را نابود کند.
- همه چیز را گران کند.
- هزاران نفر را بیکار کند.
- تمام درآمد کشور را حیف و میل کند.
- تمامی کابینه بزرگترین مفسدان اقتصادی کشور باشند.
- کشور را بزرگترین وارد کننده مواد افیونی کند.
- در کشور حکومت نظامی راه بیندازد.
- همیشه دروغ بگوید.
- سر هر موضوعی مملکت را تعطیل کند!
اینهمه فقر و فحشا و فساد و دزدی در کشور عزیزمان به همت دولت نامشروع نهم و دهم ایجاد شده ، باز هم میخواهید با این دولت مماشات کنید که شاهد سقوط کشور شوید؟

هیچ نظری موجود نیست: