۱۳۸۹ شهریور ۱۰, چهارشنبه

همین کم کردن سرعت اینترنت نشانه پیروزی ماست!

دو سه روزه سرعت اینترنت خیلی پایین اومده مخصوصا امشب که شبکه های مجازی سبز مشغول ایجاد هماهنگی های روز ایران (قدس) هستند.
ای کودتاچیان ! پیام شما را شنیدیم! همین کم کردن سرعت اینترنت نشانه پیروزی سبزهاست.

مـــــــــــــا هســـــــــتیم!
همه با هم در کنار شیخ شجاع

۱ نظر:

دفتر سبز گفت...

راست مي گوييد من اصلا به اين دقت نكرده بودم.