۱۳۸۹ آبان ۲۰, پنجشنبه

فیلم سینمایی دروغین شهادت ندا را بسازید


حال که تمام رسانه ها را در اختیار دارید و هر آنچه خود می خواهید در بوق استکباری خود می دمید ، بیاید اینبار فیلم سینمایی جدیدی بسازید از شهادت ندا آقا سلطان و هر آنچه دروغ و نیرنگ دارید در آن رونمایی کنید یا از هر بازیگر خود فروخته ای استفاده کنید که بازیگر است و بازیچه دست صاحبان قدرت و مکنت.

عصر ، عصر اطلاعات است شما تبلیغ این فیلم دروغ را کنید و ما فیلم های اصلی شهادت ندا را منتشر میکنیم با اینکارتان وجدانهای بیدار اما نا آگاه فعلی با جستجوی کوچکی در اینترنت فیلم اصلی لحظه شهادت ندا آقا سلطان را می بینند و آنگاه با نگاهی ژرف تمام دروغهای شما را زیر سوال خواهند برد که تاثیر گذاری امتداد نگاه معصوم ندا نوری است که ظلمت دروغهای شما را محو می کند.

باشد که بار دیگر این نیرنگ کثیفتان هم باز به سمت خودتان برگردد و مکرتان گریبانگیر خودتان شود که خدا ظالمان را احمق آفریده.

هیچ نظری موجود نیست: