۱۳۸۹ آبان ۱۲, چهارشنبه

حکایت شیخ نیک الله و ابو علیرضا طنازی (نیک مرید)

نقل است شیخ نیک الله مریدان بسیاری داشتندی که با یک اشارت منظور شیخ را همی گرفتندی.

روزی ابو علیرضا طنازی(1) از مریدان رقیب وی در گرمابه ولایت فرنگ با هم بودندی که ناگاه شیخ فریاد برآورد چیز!

این چیز گفتن بسان تیر غیبی در تاریکی ، قلب این مرد را سخت بفشرد و از آن دم مرید اشارتی شیخ گردید.

پس از آن معجزه ابو علیرضا طنازی مرقومی از خود در کردندی به این مضمون "موسوی در یک اقدام انقلابی ... بامزه بود!" که باعث مسرت زیاد شیخ شدندی و او را لقب نیک مرید نهادندی.(1) ابو علیرضا طنازی: منم بالای منبر این به اون در، علیرضا رضایی

هیچ نظری موجود نیست: