۱۳۸۹ شهریور ۹, سه‌شنبه

من آن موجم که آرامش ندارم

ای محمود سپورجیان گوشهایت را تیز کن و بشنو آنچه را که دوست نداری بشنوی:

هر مکر و توطئه ای هم کنی ، هر تعداد بیانیه دروغین هم در بالاترین بفرستی که سبزها نیایند ،

مــــــــــا خواهیـــــــــم آمــــــــد!

به کوری چشم رهبر خونخوارت همه با هم کنار شیخ شجاع خواهیم بود.

من آن موجم که آرامش ندارم - به آسانی سر سازش ندارم

هیچ نظری موجود نیست: