۱۳۸۹ مرداد ۱۵, جمعه

قهرمانان مجازی فوق فعال سبز

- اگه یه مو از سر کروبی یا موسوی کم بشه حالیشون میکنیم
- من منتظرم موسوی رو بکشن تا کار رژیم رو یکسره کنیم
- یعنی یه بلایی سر موسوی بیارن خواهر احمدی نژاد و ...
- مادر هر چی .....

و همچنان مزدوران رژیم به کروبی و موسوی توهین و حمله فیزیکی می کنند و ما فقط خبرش را لینک میکنیم ...

هیچ نظری موجود نیست: