۱۳۸۹ مرداد ۱۰, یکشنبه

فواید فارسی وان و یک رسانه فراگیر

یکسال از آمدن این همیشه آشنا به خانه ما ایرانیان میگذرد. درست از شبهای عطر آگین به الله اکبر ما به خانه ها آمد.
زبان ما را از الله اکبر گفتن و ذهن ما را از موضوعات سیاسی به عاشقانه ترین لحظه های زندگی - این گمشده خانواده های ایرانی - برد.

اما در کنار این اشکالات اساسی سه فایده بزرگ برای ما داشت.

1- خانواده هایی که از سیاست فاصله داشتند و مشتری سریالهای تلویزیونی بودند را به سمت خود جذب کرد چیزی در حد یک اعتیاد.
2- لزوم داشتن یک رسانه فراگیر را به ما گوشزد کرد.
3- نگاه حذفی حکومت به آن فرصت طلایی به ما برای افزودن آن خانواده ها به جبهه مبارزان علیه دیکتاتوری حکومت داده است. به شخصه در طول تابستان هر کجا که سفر کردم و به خاطر تخصصم در علوم کامپیوتر همه خانواده هایی که علت قطع فارسی وان را نمی دانستند و از من تقاضای یافتن راهی برای وصل دوباره این شبکه می کردند را از علت اصلی قضیه آگاه کردم و نحوه دیدن آن در ماهواره یوتل ست - که حاوی کانالهای سیاسی هم هست - را هم آموزش دادم.

بیایید با واقعیت ها زندگی کنیم نه ایده آل ها. وجود چنین شبکه ای هیچ حسنی نداشته باشد همین که عامه مردم را از منبر 20 و 30 و اخبارهای دروغ حکومت و فیلمهای ارزشی آن دور می کند بزرگترین مزیت آن است. مگر ما نمی خواستیم کسی دروغهای 20و30 را نبیند و تاثیر نپذیرد؟

۱ نظر:

ناشناس گفت...

اضافه بفرماييد:شناستندن شباهتهاي جامعه ايران و كلمبيا عليرقم فاصله جغرافيايي زياد و مراودات فرهنگي در حد صفر مانند دروغكويي -رو آوردن زنان به جادو و فال بيني - پارتي بازي شديد در ادارات و حتي بيمارستانها-اختلاف طبقاتي شديد-سو استفاده از فقرا خصوصا زنان فقير - خفت گيري و گروگامگيري در شهرهاو ... و لزوم تفكر درباره دلايل وجود اين شباهتهاي نامبارك عليرقم فرهنگ و دين كاملا متفاوت دو ملت