۱۳۸۹ مرداد ۲۱, پنجشنبه

کدام بهتر است؟ گرسنگی به یاد فقرا یا سیر کردن گرسنه؟

باعث تاسفه در منطقه ای در بالاشهر تهران هر روز پیر مردهایی رو می بینم که دارن سطل های زباله را جستجو می کنند.
مردان پیری که چهره شان شرافت و پاکی را در ذهن تداعی می کند و کاملا معلوم است که از سر ناچاری و برای زنده ماندن خود و خانواده اش چنین می کند.
وای بر مردمی که با شعار زنده اند ، گرسنگی می کشند تا به یاد فقرا باشند ولی با دیدن چنین انسانهای شریفی، روی خود را بر میگردانند.
به راستی مگر ذات روزه رسیدگی به فقرا نیست؟
اگر ریاضت و گرسنگی ایمان است پس خوشا به مرتاض های هندی که از همه ما مسلمان ترند.

هیچ نظری موجود نیست: