۱۳۸۹ مرداد ۱۴, پنجشنبه

من با پنج شنبه سبز مخالفم

من انتقاد میکنم
با هرکس که خلاف من حرف بزند
یا از قیافه اش خوشم نیاید

من مخالفم
با اعتصاب غذا
با سبز کردن روزهای هفته
با الله اکبر گفتن
با تجمع جلوی زندان اوین
جایی که زندانیان صدای مردم را بشنوند
و بفهمند که سبز هنوز زنده است

من توهین میکنم
به هر کس که با من هم عقیده نباشد
یا مردم او را دوست داشته باشند
اصلا چه معنی میدهد کسی میر حسین را دوست داشته باشد؟

من دیکتاتور خامنه ای هستم.
در لباسی دیگر
اکنون وقت ژست آزادی خواهی است
من در کنار شمایم
اما کارم تفرقه بین شماست

هیچ نظری موجود نیست: