۱۳۸۹ شهریور ۴, پنجشنبه

ای مسلط دستت از خون شهیدان سرخ است

تقدیم به شهدای راه آزادی:
خانه سرخ و کوچه سرخ است وخیابان سرخ است

جاری از خون،پهنه ی برزن ومیدان سرخ است

ده به ده ، پرچم خشم است که بر می خیزد

مزرعه زرد و چپر سبز خیابان سرخ است

تا گل خونی فریاد در این باغستان،

ساقه از ضربه شلاق زمستان سرخ است

وحشتی نیست از انبوه مسلسل داران

تا در این دشت غرور کینه داران سرخ است

روسیاه است اگر این شب مردم کش بد،

تا دم صبح وطن،سینه یاران سرخ است

با تو سر سبزی از ایثار سیه پوشان است

ای مسلط!دستت از خون شهیدان سرخ است
ترانه سرا :ایرج جنتی عطایی

هیچ نظری موجود نیست: