۱۳۸۹ مرداد ۲۵, دوشنبه

محارب بعدی کیست؟

شیوا نظر آهاری را هم محارب میخوانند.
مجید توکلی را ، جلایی پور را ، رضا را حسن را مریم را و ...
از این چرخ گردون ، روزی نام ما هم بیرون خواهد آمد.

اگر نشسته اید که قهرمانی مافوق بشری ایران را نجات دهد باید منتظر باشید تا شبانگاهان شما و عزیزانتان را خونین به کهریزک ببرند و بقیه هم همچنان منتظر موعود خویش باشند شاید این موعود بمب اتمی باشد که روی سر منتظران ظهور منجی خواهد نشست.

به راستی خداوند سرنوشت هیچ قومی را عوض نمی کند مگر با انتخاب خودشان.

هموطن برپاخیز و این غده سرطانی انتظار برای مرگ را از ریشه کن.
بازپخش در : GlobalVoices

هیچ نظری موجود نیست: