۱۳۸۹ مرداد ۳۱, یکشنبه

من روزه نمیگیرم تو نمیگیری اما او می گیرد

من روزه نمی گیرم
تو روزه نمیگیری
اما او روزه میگیرد.

هدف هر سه تایمان یکی است نابودی استبداد

بیایید همانند پارسال بدون توجه به اختلاف عقیده از هر مناسبتی برای نزدیک تر شدن دلهایمان استفاده کنیم چیزی که دیکتاتور از آن میترسد.
با توهین و مسخره کردن فقط در خدمت دیکتاتور هستیم.

بیایید به همه ثابت کنیم سبز یعنی برابری و برادری همه انسانها
سبز یعنی تفتیش عقاید نه
سبز یعنی منشور حقوق بشر کوروش بزرگ
سبز یعنی زندگی - کینه و تنفر را از دلت بیرون کن و در صورت دیکتاتور تفش کن نه در صورت برادران و خواهرانت.

هیچ نظری موجود نیست: